Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/watsangcom/domains/watsang.com/public_html/module/_config.php on line 12
วัดสังข์กระจายวรวิหาร
วัดสังข์กระจายฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของถนนอิสรภาพ บนฝั่งเหนือคลองบางกอกใหญ่ ใกล้สะพานเจริญพาศน์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วัดนี้เดิมมีชื่อเรียกและเขียนกันหลายอย่าง คือ วัดสังกระจาย วัดสังฆจาย วัดสังฆจายน์ วัดสังข์กัจจายน์ และวัดสังข์กระจาย แต่ในปัจจุบันเรียกและเขียนชื่อหลังคือ วัดสังข์กระจาย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักเรียนเข้าวัด
กิจกรรมนักเรียนเข้าวัด
รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมนักเรียนเข้าวัด
วัดสังข์กระจายร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอริยศีลาจารย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ
วัดสังข์กระจายร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอริยศีลาจารย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ
วัดสังข์กระจายได้ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอริยศีลาจารย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการ์ณสึนามิ
ดูหัวข้อทั้งหมด